E-lekcje w ZS w Medyni Łańcuckiej - Ochrona danych osobowychW związku z pandemią koronawirusa poczta elektroniczna i inne elementy pracy grupowej, takie jak narzędzia konferencyjne, platformy edukacyjne lub komunikatory internetowe stały się wsparciem dla wielu uczniów i nauczycieli wykorzystujących zdalne metody nauczania. Również i my wykorzystujemy najróżniejsze formy kontaktów i pracy online, a podane niżej informacje dokładnie definiują jakie dane zbieramy, po co i jak są zabezpieczone.

W aspekcie prawnym nasze działania opierają się na Rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493).


Co zbieramy? Po co zbieramy? Ochrona danych
Co zbieramy? Adresy e-mail uczniów lub rodziców Po co zbieramy? Jest oczywiste, że adres e-mail ucznia lub rodzica jest w zdalnym nauczaniu absolutnym fundamentem dostarczania i wymiany informacji.
Odnieśmy się w tym miejscu bezpośrednio do ustawy, która w § 2 głosi: Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
(...)
- przez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
- przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.


W zasadzie tylko posiadanie przez nauczyciela adresu e-mail ucznia lub rodzica jest w stanie zapewnić efektywne komunikowanie się.
Ochrona danych Adresy e-mail uczniów lub rodziców są szczególnie chronione. Zapewniamy, że nie są one udostępniane innym osobom, firmom czy instytucjom, a ich wewnętrzne profilowanie polega tylko na przypisaniu ich do konkretnej klasy, w celu chociażby wysłania przez wychowawców informacji o hasłach do platformy epodreczniki.pl.
Co zbieramy? Adresy e-mail nauczycieli Po co zbieramy? Podanie uczniom lub rodzicom przez nauczyciela swojego adresu e-mail jest oczywistą konsekwencją przejścia na nauczanie zdalne. Jest on podawany wielokrotnie w materiałach publikowanych na tej stronie. Ochrona danych Upublicznienie nauczycielskiego adresu e-mail oznacza, że nie jest on chroniony w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie danych osobowych.
Co zbieramy? Pliki Audio/Foto/video Po co zbieramy? W czasie normalnego funkcjonowania szkoły, jakikolwiek przekaz wizerunku ucznia często wymagał uzyskania uprzedniej zgody rodzica. Wspomniane na wstępie rozporządzenie MEN częściowo znosi ten warunek - w § 2 dotyczącym metod kształcenia na odległość mówi się o podejmowaniu przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.
Oznacza to, że w przypadku wielu form zadań domowych podawanych przez nauczycieli, jedynie materiał dźwiękowy, zdjęcia lub zapis video może autentycznie potwierdzić aktywność ucznia. Będą to przede wszystkim: wypracowania pisane odręcznie (zdjęcia lub skany), ćwiczenia z języka obcego czy nagrania muzyczne (pliki audio), prezentacja prac plastycznych, ćwiczenia fizyczne wykonywane w domu czy webinaria (pliki foto/video).
Ochrona danych Wszelkie pliki dźwiękowe, zdjęcia czy nagrania video dostępne są tylko dla nauczyciela, który jest właścicielem poczty e-mail, na którą takie pliki wysłano i podobnie jak adresy e-mail uczniów i rodziców nie są przekazywane innym osobom czy instytucjom ani w żaden sposób publikowane.

Pliki te są przechowywane na nośnikach pamięci komputerów nauczycieli lub zabezpieczone na ich kontach online i mogą stać się podstawą do oceny prac czy aktywności ucznia z danego przedmiotu.
Co zbieramy? Pliki cookies Po co zbieramy? Nasza strona nie używa ŻADNYCH plików cookies, czego dowodem jest zamieszczony poniżej skan raportu Cookiebot, programu polecanego przez UODO do monitorowania stron internetowych pod względem używanych przez nich cookies.Ochrona danych Przeglądając materiały z naszej strony można więc być pewnym, że nie podglądamy, nie szpiegujemy i niczego nie szukamy na Twoim komputerze!

Medynia Łańcucka, 2020-2021